Ydelser:


Daglig bogføring, administration og lønadministration.

Kvartals- og halvårsbogføring med udarbejdelse af momsregnskab.

Årlig bogføring med klargøring til evt. ekstern revisor.

Årsrapporter for EMV og mindre selskaber uden revisionspligt.

Indberetning til SKAT og VIRK.

Personlige selvangivelser.

Forældrekøb.